Awakening the Ecstatic Body

Details: May 28th & 29th, 18.00 – 21.00

Address: Χοροχώρος, Ναυαρίνου 6, Χολαργός

Booking: info@taoandtantra.com 2106543435/ 6978074464

Prices: 50 euros for both evening events/ 30 euros for one

Spaces are limited so please book as soon as possible!

~ All are welcome (singles and couples) regardless of prior experience, sexual orientation, age or any other designation.

~ No one will ever be obliged to go beyond one’s limits of what one feels is safe.

~ Wear comfortable clothing that helps you to express yourself.

~ Bring a bottle of water and a notebook and pen.

“Ecstasy” is a term that is normally ascribed to sexual fulfillment or spiritual bliss.  Most of us in the west have grown up in a culture that teaches that sexual fulfillment is ‘sinful’ and spiritual bliss is not possible without renunciation of the body. 

In exact opposition to this view of life Taoist and Tantric traditions encourage us to live ecstatically through cultivation of our connection with our body and then to ‘embody’ that spirit by bringing this awareness to our daily lives.  They tell us that ecstasy is a perfect word to describe the most natural and genuine way humans are meant to live, that the body is the way to reach fulfillment and bliss and that without our bodies we cannot truly experience ecstasy.

Awakening the Ecstatic Body is an exploration of the healing, vitalizing and creative force which often lays dormant within this beautiful and elegant vessel which this human life has gifted us. Ecstasy is alive, pulsing and waiting to be discovered and manifested as our truest personal expression. There is no greater tonic to the human spirit then when sexual energy is connected to the heart!

Humanity is in need of an awakening to its senses!!!

Moreover, Awakening the Ecstatic Body is a journey into the senses.  Our 5 human senses of taste, touch, smell, hearing and seeing can be used as portals to deeper realms of self-knowing and will help to develop our ‘6th sense’ or intuition, which is invaluable when ‘sensing into’ a partner or lover.  The subtle awareness one develops through this work is a kind of ‘qi gong’ which one can continue to evolve in relationships with friends, family and even co-workers after the completion of the workshop. 

This event will showcase techniques and rituals designed to help us, first, to feel more bodily connected to our senses and, second, to celebrate this beautiful, temporary gift we have been given without shame.  We will remind ourselves of the longing and desire that is innate in us to experience ourselves and our world in bold, new ways and, eventually, to embody our love while manifesting our truest selves.

On the Path of Sacred Sexuality~ Osho Afroz, Lesvos, Greece

August 22nd-26th, 2020 *****

Are you seeking a broader and yet embodied definition of sexuality?  Are you interested in a sacred practice that has the power to feed the body, mind and spirit AND is rooted in two ancient traditions and thousands of years of practical experience?

Taoist Sexual Practices and Tantra are both founded in the understanding that the body is a sacred vessel- a vessel we use to experience ourselves as complete and eventually integrated beings. Taoist self- cultivation techniques include various physical and energetic practices, which purify and heal past traumas at the individual level. Tantric rituals and meditations nourish and cultivate the relationship with self, the other and world as the path toward wholeness and unity with the divine.  In an atmosphere of openness and warmth we work with the feminine and masculine polarities cherished by both Taoist and Tantric traditions.

On the Path of Sacred Sexuality is a celebration of the human capacities of self-awareness, compassion, playfulness and authenticity.  In this module participants will:

~ learn why sexuality is sacred

~ learn to drop masks imposed by society

~ get to know the truth about men’s and women’s orgasms

~ begin to accept and cherish one’s own limitations

~ learn techniques of self-awareness and pleasure

~ feel a sense of openness and possibility

~ learn to perceive weaknesses as strengths

~ become aware of one’s longing for authentic expression

~ learn how to reject outdated self- perceptions

~ refine one’s ability to identify and attract a suitable mate

~ learn to create openness, depth and spaciousness in relationship

~ begin to live as love rather than to live for love

Explore the revitalizing and healing potential of sacred sexuality in a playful, safe and joyous environment. The event is open to all singles, couples and partners of whatever style of relationship.

All are welcome regardless of prior experience, sexual orientation, age or any other designation. Participants need not be in a relationship to attend.  No one will ever be obliged to go beyond one’s limits of what one feels is safe.

Go to Osho Afroz for more information or to book.

***Beloveds, a decision was reached to cancel all workshops at Afroz in August. We are looking forward to meeting you and meditating together with you here this summer in the Buddhafield… or in Athens when we begin our one year program this September, Awakening the Ecstatic body!

Stay tuned! 
***Αγαπημένοι, καθώς όλα τα σεμινάρια έχουν ακυρωθεί και για τον Αυγουστο στο Osho Afroz, το On the Path of Sacred Sexuality δεν θα πραγματοποιηθεί. Σας περιμένουμε να διαλογιστούμε όλοι μαζί εδώ στο Osho Afroz ή στην Αθήνα από Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσουμε τον  1ο χρόνο σεμιναρίων με θέμα “Αφυπνίζοντας το Εκστατικό Σώμα!”
Μείνετε συντονισμένοι!

Awakening the Ecstatic Body- Roma, Italy

AWAKENING THE ECSTATIC BODY

TAO AND TANTRA WORKSHOP
Rome, 14-15-16 February 2020

Tantra is a way that invites us to awaken the body’s natural ability to be ‘ecstatic’, to transform and create a spontaneous rhythm of joy and harmony between feminine and masculine energies within our own bodies and with partners.

“Ecstasy” is a term that is normally ascribed to sexual fulfillment or spiritual bliss. Most of us in the west have grown up in a culture that teaches that sexual fulfillment is ‘sinful’ and spiritual bliss is not possible without renunciation of the body.
In exact opposition to this view of life Taoist and Tantric traditions encourage us to live ecstatically through cultivation of our connection with our body and then to ‘embody’ that spirit by bringing this awareness to our daily lives. They tell us that ecstasy is a perfect word to describe the most natural and genuine way humans are meant to live, that the body is the way to reach fulfillment and bliss and that without our bodies we cannot truly experience ecstasy.

In this group we will explore the vitalizing and transformative potential of sacred sexuality in a playful and protected environment.
We will flow in a new dimension with ourselves through ancient practices and rituals of Tantric and Taoist traditions:
. we will return to the wisdom of the body, reconnecting to the power of the sexual energy
. we will give and receive healing touch through various styles and rituals of physical connection, massage and meditation.
: we will awaken the senses, deepening sensuality and sensitivity
. we will activate our potential beyond limits and shame
. we will celebrate life

This event will showcase techniques and rituals designed to help us, first, to feel more bodily connected to our senses and, second, to celebrate this beautiful, temporary gift we have been given without shame. We will remind ourselves of the longing and desire that is innate in us to experience ourselves and our world in bold, new ways and, eventually, to embody our love while manifesting our truest selves.

The weekend is open to all singles, couples and partners of whatever style of relationship. All are welcome regardless of prior experience, sexual orientation, age or any other designation.
No one will ever be obliged to go beyond their limits of what he or she feels is safe.

SCHEDULE:
Friday, February 14 9.00 p.m – 10.30 p.m- Opening Event
Saturday, February 15 10.00 a.m. – 10.00 p.m – With breaks for lunch and dinner
Sunday, February 16 9.30 a.m. – 18.30p.m

*Registration is open!
**It is possible to book private or couples sessions with Atithi and Kalpita

TAO & TANTRA on YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCh9v4cMyTR74bkuxHq19ZOg
 
INFORMATION AND BOOKING:
 
Noori Daniela:
• dansanter@icloud.com
+39 348 7287474 (lun sab 14.30 19.00)
Massimo Akil:
• maximus_mattonai@yahoo.it
+39 328 0461118 (lun sab 9.30 13.30)
FB Tao and Tantra
www.taoandtantra.com

On the Path of Sacred Sexuality- Milano, Italy

Are you seeking a broader and yet embodied definition of sexuality? Are you interested in a sacred practice that has the power to feed the body, mind and spirit AND is rooted in two ancient traditions and thousands of years of practical experience?
 
This weekend event is designed to be an introduction to Tao & Tantra but is by no means only for the uninitiated. On the Path of Sacred Sexuality provides opportunities to explore and have fun in a safe environment. More importantly, the container provides participants a path into and through the portal of personal transformation which is uniquely accessible in relation to the ‘other’.
 
On the Path of Sacred Sexuality is a celebration of the human capacities of self-awareness, compassion, playfulness and authenticity. In this module participants will have the opportunity to…
~ learn why sexuality is sacred
~ learn to drop masks imposed by society
~ get to know the truth about men’s and women’s orgasms
~ begin to accept and cherish one’s own limitations
~ learn techniques of self-awareness and pleasure
~ feel a sense of openness and possibility
~ learn to perceive weaknesses as strengths
~ become aware of one’s longing for authentic expression
~ learn how to reject outdated self- perceptions
~ refine one’s ability to identify and attract a suitable mate
~ learn to create openness, depth and spaciousness in relationship
~ begin to live as love rather than to live for love
 
Explore the revitalizing and healing potential of sacred sexuality in a playful, safe and joyous environment. This weekend is open to all singles, couples and partners of whatever style of relationship. All are welcome regardless of prior experience, sexual orientation, age or any other designation. No one will ever be obliged to go beyond one’s limits of what one feels is safe.
 
TAO & TANTRA on You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCh9v4cMyTR74bkuxHq19ZOg
 
 REGISRATION & BOOKING:
 
Contact:
Noori Daniela:
• dansanter@icloud.com
+39 348 7287474 (lun sab 14.30 19.00)
Massimo Akil:
• maximus_mattonai@yahoo.it
+39 328 0461118 (lun sab 9.30 13.30)
FB: TaoandTantra
LOCATION:
Spazio Eclecktica Via Rezia,1 MILANO
 
SCHEDULE:
Friday, February 7-21.00pm-10.30pm
Saturday, February 8- 9.30am to 10.00p.m
Sunday February 9- 9.30a.m. to 6.30 p.m

Private Qigong or Men’s Session

Qigong is used in Traditional Chinese clinics to treat a variety of acute and chronic illnesses, to relieve imbalances, pains and digestive disorders and to…

  • engage mind, body and spirit in a vital physical practice
  • increase energy and vitality
  • improve diet
  • lose weight and gain strength, naturally
  • relieve tension and stress, stagnation and blockages
  • regain a sense of spaciousness and possibility
  • tap into the harmony and opportunity in the universe
  • overcome obstacles to personal, spiritual growth
  • awaken one’s true nature

As for men, this session can also be a way to deepen into techniques of vitality, self-awareness and personal cultivation.  This often means learning the steps to become free of premature ejaculation or erectile dysfunction, master of his orgasmic response and eventually multi-orgasmic.  Often this kind of session will take build upon techniques learned during one of the Tao & Tantra workshops.

In a minimum one- hour session clients will learn a short set of qigong forms specifically designed for their unique energetic configuration that they can use regularly for healing and calming. Mogadao Jing cultivation (internal alchemy) or 5 element yoga may also be prescribed.  Clients should wear loose, comfortable clothing and bring paper and a pen to take notes.

On the Path of Sacred Sexuality- Milano, Italy- February 7-9,2020

Are you seeking a broader and yet embodied definition of sexuality? Are you interested in a sacred practice that has the power to feed the body, mind and spirit AND is rooted in two ancient traditions and thousands of years of practical experience?
 
This weekend event is designed to be an introduction to Tao & Tantra but is by no means only for the uninitiated. On the Path of Sacred Sexuality provides opportunities to explore and have fun in a safe environment. More importantly, the container provides participants a path into and through the portal of personal transformation which is uniquely accessible in relation to the ‘other’.
 
On the Path of Sacred Sexuality is a celebration of the human capacities of self-awareness, compassion, playfulness and authenticity. In this module participants will have the opportunity to…
~ learn why sexuality is sacred
~ learn to drop masks imposed by society
~ get to know the truth about men’s and women’s orgasms
~ begin to accept and cherish one’s own limitations
~ learn techniques of self-awareness and pleasure
~ feel a sense of openness and possibility
~ learn to perceive weaknesses as strengths
~ become aware of one’s longing for authentic expression
~ learn how to reject outdated self- perceptions
~ refine one’s ability to identify and attract a suitable mate
~ learn to create openness, depth and spaciousness in relationship
~ begin to live as love rather than to live for love
 
Explore the revitalizing and healing potential of sacred sexuality in a playful, safe and joyous environment. This weekend is open to all singles, couples and partners of whatever style of relationship. All are welcome regardless of prior experience, sexual orientation, age or any other designation. No one will ever be obliged to go beyond one’s limits of what one feels is safe.
 
TAO & TANTRA on You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCh9v4cMyTR74bkuxHq19ZOg
 
 
REGISRATION & BOOKING:
 
Contact:
Noori Daniela:
• dansanter@icloud.com
+39 348 7287474 (lun sab 14.30 19.00)
Massimo Akil:
• maximus_mattonai@yahoo.it
+39 328 0461118 (lun sab 9.30 13.30)
FB: TaoandTantra
LOCATION:
Spazio Eclecktica Via Rezia,1 MILANO
 
SCHEDULE:
Saturday, February 8- 9.30am to 10.00p.m
Sunday February 9- 9.30a.m. to 6.30 p.m

Awakening the Ecstatic Body- Osho Afroz, Lesvos, Greece

August 22nd-26th, 2020

“Ecstasy” is a term that is normally ascribed to sexual fulfilment or spiritual bliss.  Most of us in the west have grown up in a culture that teaches that sexual fulfilment is ‘sinful’ and spiritual bliss is not possible without renunciation of the body.

In exact opposition to this view of life Taoist and Tantric traditions encourage us to live ecstatically through cultivation of our connection with our body and then to ‘embody’ that spirit by bringing this awareness to our daily lives.  They tell us that ecstasy is a perfect word to describe the most natural and genuine way humans are meant to live, that the body is the way to reach fulfilment and bliss and that without our bodies we cannot truly experience ecstasy.

Awakening the Ecstatic Body is an exploration of the healing, vitalizing and creative force which often lays dormant within this beautiful and elegant vessel which this human life has gifted us. Ecstasy is alive, pulsing and waiting to be discovered and manifested as our truest personal expression. There is no greater tonic to the human spirit then when sexual energy is connected to the heart!

Humanity is in need of an awakening to its senses!!!

Moreover, Awakening the Ecstatic Body is a journey into the senses.  Our 5 human senses of taste, touch, smell, hearing and seeing can be used as portals to deeper realms of self-knowing and will help to develop our ‘6th sense’ or intuition, which is invaluable when ‘sensing into’ a partner or lover.  The subtle awareness one develops through this work is a kind of ‘qi gong’ which one can continue to evolve in relationships with friends, family and even co-workers after the completion of the workshop.

This event will showcase techniques and rituals designed to help us, first, to feel more bodily connected to our senses and, second, to celebrate this beautiful, temporary gift we have been given without shame.  We will remind ourselves of the longing and desire that is innate in us to experience ourselves and our world in bold, new ways and, eventually, to embody our love while manifesting our truest selves.

Awakening the Ecstatic Body is an exploration of the healing, vitalizing and creative force which often lays dormant within this beautiful and elegant vessel which this human life has gifted us. Ecstasy is alive, pulsing and waiting to be discovered and manifested as our truest personal expression. There is no greater tonic to the human spirit then when sexual energy is connected to the heart!

Taoist Sexual Practices and Tantra are both founded in the understanding that the body is a sacred vessel- a vessel we use to experience ourselves as complete and eventually integrated beings. Taoist self- cultivation techniques include various physical and energetic practices, which purify and heal past traumas at the individual level. Tantric rituals and meditations nourish and cultivate the relationship with self, the other and world as the path toward wholeness and unity with the divine.

In an atmosphere of openness and warmth we work with the feminine and masculine polarities cherished by both Taoist and Tantric traditions. Come and explore Sacred Sexuality in a playful, safe and joyous environment. All are welcome regardless of prior experience, sexual orientation, age or any other designation.

***Receive a 20% discount on group fee and accommodation/ food if you’ve participated in a Tao & Tantra event previously!***

Go to www.oshoafroz.com for more information.

On the Path of Sacred Sexuality Couples Intensive- Moscow, Russia

May 1-5, 2019

What stands in the way of my dreams of freedom or love?  How do I prevent myself from experiencing ecstasy and intimacy? What is the force that urges me to seek my authentic sexual nature?  These are questions one asks oneself on the Path of Sacred Sexuality!

 On the Path of Sacred Sexuality is our signature event designed with everyone in mind!  Whether you’re new to the idea of sex being ‘sacred’ or you’ve already been ‘walking your path’ for a while; whether you’re in a committed, long term relationship, newly single or even celibate; regardless of your age, experience or physical health, this workshop has something to offer you.

In an atmosphere of openness and warmth we work with the feminine and masculine polarities cherished by both Taoist and Tantric traditions.  On the Path of Sacred Sexuality is a celebration of the human capacities of self-awareness, compassion, playfulness and authenticity. In this retreat you will:

~ learn methods to embody increased vital and healing sexual energy

~ explore means of connection through conscious and healing touch

~ develop the capacity for deeper intimacy with self and other

~ begin to drop masks and outdated self-perceptions

~ become aware of your longing for authentic expression

~ refine your ability to identify and attract a suitable partner

~ learn to create openness, depth and spaciousness in relationship

~ find the courage to step forward on your path to transformation

…and more!

Come and explore the rejuvenating and healing potential of sacred sexuality in a playful, safe and joyous environment. All are welcome regardless of prior experience, sexual orientation, age or any other designation.

For further information go to:

tantraforcouples.tilda.ws

For booking contact Svetlana or Asya:

Svetlana:  +7 (909) 159-69-77
safibodywork@gmail.com

Asya:  +7 (926) 233-79-98
asyaprimal@gmail.com

Tao and Tantra: Sacred Union

Tao and Tantra: Sacred Union

Friday, Saturday & Sunday, June 24th to 26th, 2016

with Atithi & Kalpita

Friday*, June 24th, from 20.00-22.30: Tantra is: Dance!

Saturday, June 25th from 10.30 to 19.30

Sunday, June 26th from 10.30 to 18.30

Sacred Union is a term used to describe the profoundest levels of communion possible between two beings.  Sex, when deep love is present becomes lovemaking.  Lovemaking, when the spirit is nourished by unlimited love and unhindered by self-conscious ego becomes Sacred Union.

This workshop is designed specifically for couples who wish to deepen their relationship by touching core truths on the level of the individual as well as in relation.  Our basis for this work is that growth, freedom and love, in a relationship, increase dramatically as both partners learn to let go of unneeded and unconscious patterns.

In this weekend workshop we will move more deeply into themes we introduced in prior events. Additionally, we will celebrate the differences between women and men by invoking the various feminine and masculine archetypes.  We will explore the understanding of sex as a healing force as we discover a variety of healing sexual positions and their anatomical and energetic functions.  We will also explore the vast topic of orgasm as we investigate specific techniques of ecstasy within the couple from both the Taoist and Tantric approaches.

*Tantra is: Dance! is the opening event for this workshop. This event may be attended separately.

Where: Χοροχώρος, Ναυαρίνου 6 Χολαργός, www.dancescape.gr

Please reserve your place by 20/6 by emailing info@taoandtantra.com

or call 210 654 3435 or 694 770 8544


Antique Taoist Sexual Practices and Ancient Tantric Rituals are both grounded in the understanding that the body is a sacred vessel. In their own unique ways Taoist and Tantric masters researched, meditated and eventually arrived at the essential truth of the human being as the process of spiritual becoming. Taoist cultivation techniques include various physical and energetic practices, which purify, revitalize and heal past traumas at the individual level.

Tantric rituals and meditations nourish and cultivate the relationship with self, the other and world as the path toward wholeness and unity with the divine. In a joyous and safe environment we work with the feminine and masculine polarities cherished by both Taoist and Tantric traditions.

We explore techniques and rituals derived from both of these paths, simultaneously grounding our experience of the physical world while expanding our level of consciousness, harmony and ecstasy with existence.

 


Kalpita and Atithi have been teaching together for many years. To the great benefit of their students they have utilized each other as mirrors, working tirelessly to evolve their techniques as teachers separately and as a couple. Their complimentary differences as individuals combined with their experience as teachers and as a couple on the path of Sacred Sexuality has proven to be a dynamic and sensitive force. They believe that a safe and sacred environment is the basis for personal transformation and spiritual evolution.


Τάο και Τάντρα: Ιερή Ένωση

Παρασκευή* 24/6 από τις 20.00-22.30

Σάββατο 25/6 από τις 10.30-19.30 και Κυριακή 26/6 από τις 10.30-18.30

Η Ιερή Ένωση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την βαθύτερη σύνδεση-επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Το σεξ, όταν υπάρχει βαθιά αγάπη μετατρέπεται σε ερωτική πράξη. Η ερωτική πράξη, όταν το πνεύμα τρέφεται από απεριόριστη αγάπη και ελευθερώνεται από το ενσυνείδητο εγώ, μεταμορφώνεται σε Ιερή Ένωση.

Αυτό το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ειδικά για ζευγάρια που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην σχέση τους, αγγίζοντας την ουσιώδη αλήθεια σε ατομικό επίπεδο καθώς επίσης και μέσα στην σχέση. Η βάση μας σε αυτό το σεμινάριο είναι ότι η προσωπική εξέλιξη, η ελευθερία και η αγάπη μέσα σε μια σχέση αυξάνονται δραματικά καθώς οι σύντροφοι μαθαίνουν να απελευθερώνουν αχρείαστα και ασυνείδητα μοτίβα συμπεριφοράς.

Σε αυτό το Σαββατοκύριακο θα εμβαθύνουμε πάνω σε θέματα που παρουσιάσαμε σε προηγούμενες συναντήσεις. Επίσης, θα εξυμνήσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες επικαλούμενοι διάφορα θυληκά και αρσενικά αρχέτυπα. Θα ανακαλύψουμε την θεραπευτική δύναμη της σεξουαλικής ενέργειας. Επίσης θα εξερευνήσουμε το τεράστιο και σημαντικό θέμα του οργασμού, καθώς εξετάζουμε τεχνικές που οδηγούν στην έκσταση το ζευγάρι μέσα από την Ταντρική και την Ταοϊστική προσέγγιση.

*Η Παρασκευή είναι μέρος του σεμιναρίου αλλά μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει και μεμονωμένα.


Απαραίτητη κράτηση θέσης, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τελική ημερομηνία 20/6.

Κρατήσεις όπως και για οποιαδήποτε ερωτήση παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@taoandtantra.com ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 6947 708544.Στις αρχαίες Ταοϊστικές και Ταντρικές Σεξουαλικές Πρακτικές το Σώμα είναι Ιερό. Οι Ταοϊστικές τεχνικές καλλιέργειας της ενέργειας περιλαμβάνουν διάφορες φυσικές και ενεργειακές πρακτικές, οι οποίες εξαγνίζουν, αναζωογονούν και θεραπεύουν τραύματα του παρελθόντος.

Οι Ταντρικές πρακτικές και διαλογισμοί τρέφουν και καλλιεργούν τη σχέση με τον εαυτό, τον άλλο και τον κόσμο, σαν το μονοπάτι προς την ολότητα και την ένωση με το θεϊκό. Σε ένα ασφαλές, γεμάτο αγάπη περιβάλλον, εργαζόμαστε με τις θηλυκές και αρσενικές πολικότητες, με τεχνικές προερχόμενες από πολύτιμες Ταοϊστικές και Ταντρικές παραδόσεις.

Εξερευνούμε τεχνικές που πηγάζουν  και από τα δύο αυτά μονοπάτια, γειώνοντας ταυτοχρόνως την εμπειρία μας στο φυσικό σώμα καθώς διευρύνουμε το επίπεδο της συνειδητότητάς μας και βιώνουμε την αρμονία και την έκσταση της ένωσης με το σύμπαν.

Σε αυτό το διήμερο θα εμβαθύνουμε στα θέματα που δουλέψαμε στο προηγούμενο σεμινάριο. Θα εξερευνήσουμε επίσης μοναδικές πρακτικές έκστασης για ζευγάρια, που προέρχονται και από τα δύο αυτά μονοπάτια και θα βιώσουμε την Ιερή Ένωση Πνεύμα – Σώμα.


Αναζητάς ένα μονοπάτι που θα σε οδηγήσει στην αληθινή, την αυθεντική σεξουαλική σου έκφραση;

Επιτέλους, ένας γεμάτος φρεσκάδα, νέος τρόπος να βιώσεις τη δική σου δημιουργικότητα, ζωτικότητα και σεξουαλικότητα! Γεννιόμαστε μέσω του σεξ και, είτε το απολαμβάνουμε είτε το καταπιέζουμε, το σεξ είναι μια μόνιμη παρουσία στη ζωή μας. Αλλά στην εποχή μας η σεξουαλικότητα, είτε έχει προβληθεί υπερβολικά, όπως στα ΜΜΕ ή έχει εντελώς καταπιεστεί από τη θρησκεία.

Οι Ταντρίκας και οι Ταοϊστές προσεγγίζουν τη σεξουαλική ενέργεια σαν ένα μονοπάτι μεταμόρφωσης, δημιουργικότητας και θεραπείας μέσα από το διαλογισμό και την έκσταση.

Είναι ώρα να συναντήσουμε τη σεξουαλικότητά μας – την αληθινή, δημιουργική μας φύση – να την καλωσορίσουμε με αγάπη, να την υποδεχθούμε σαν την τεράστια ζωτική δύναμη που στην πραγματικότητα είναι!

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε ένα βαθύτερο και πιο εύθυμο τρόπο για να σχετίζεστε με τον εαυτό σας και την/τον αγαπημένη/ο σας. Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά 3ωρων σεμιναρίων με τίτλο ‘Η Τάντρα είναι…’ μετά από τα οποία θα ακολουθήσουν ένα ολοήμερο σεμινάριο με θέμα ‘Η Τάντρα είναι… Αγάπη’ και δύο 2ήμερα σεμινάρια.

Τα Σεμινάρια:

~ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ… ανεξαρτήτως εμπειρίας, είτε είσαι – είτε όχι – άτομο μόνο του, σε ζευγάρι, ομοφυλόφιλο, ετεροφυλόφιλο, νέο ή ηλικιωμένο.

~ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗ… προτείνουμε όμως να τα παρακολουθήσετε όλα για να βιώσετε πλήρως το αποτέλεσμα. Μπορείτε φυσικά να συμμετέχετε σε οποιοδήποτε από αυτά, ακόμη και αν δεν έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα.

~ Θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα, με μετάφραση αν υπάρξει ανάγκη, στον Χοροχώρο, Ναυαρίνου 6, Χολαργός, τηλ. 210 6543435


Η Καλπίτα και ο Ατίτι διδάσκουν μαζί πολλά χρόνια. Σε αυτό το διάστημα έχουν δουλέψει και αναπτύξει τεχνικές διδασκαλίας μαζί που συνεχίζουν να τις βελτιώνουν καθώς εξελίσσονται σαν ζευγάρι και σαν άτομα. Η εμπειρία τους σαν δάσκαλοι αλλά και σαν ζευγάρι στο μονοπάτι της Ιερής Σεξουαλικότητας τους έχει αποδείξει την αξία του να δουλεύουν μαζί σαν μια δυναμική αλλά και ευαίσθητη δύναμη που αλληλοσυμπληρώνονται. Πιστεύουν οτι ένα ασφαλές και ιερό περιβάλλον είναι η βάση για την προσωπική μεταμόρφωση που είναι κάτι που χρειαζόμαστε όλοι μας όσο πότε άλλοτε.

Tao and Tantra: Together on the Path of Sacred Sexuality

This weekend workshop is the introductory phase of our couples process work.This will be a weekend of self and mutual (between partner) exploration and energy cultivation with techniques and meditations taken from both traditions. We will celebrate the differences between feminine and masculine sexual energies by learning techniques and rituals designed to balance the flow of energy within the couple and the individual. We will explore the spiritual potential of our sacred union in a safe and fun environment.

Antique Taoist Sexual Practices and Ancient Tantric Rituals are both grounded in the understanding that the body is a sacred vessel. In their own unique ways Taoist and Tantric masters researched, meditated and eventually arrived at the essential truth of the human being as the process of spiritual becoming. Taoist cultivation techniques include various physical and energetic practices, which purify, revitalize and heal past traumas at the individual level.

Tantric rituals and meditations nourish and cultivate the relationship with self, the other and world as the path toward wholeness and unity with the divine. In a joyous and safe environment we work with the feminine and masculine polarities cherished by both Taoist and Tantric traditions.

We explore techniques and rituals derived from both of these paths, simultaneously grounding our experience of the physical world while expanding our level of consciousness, harmony and ecstasy with existence.

Please reserve your place latest by 24/5 @ info@taoandtantra.com

or call 2106543435 or 6947 708544

Τάο και Τάντρα: Μαζί στο Μονοπάτι της Ιερής Σεξουαλικότητας

Σάββατο & Κυριακή, 28 & 29 Μαΐου, 10-30-18.30

Αυτό το διήμερο σεμινάριο είναι η εισαγωγική φάση της διαδικασίας της εργασίας μας με ζευγάρια. Θα δουλέψουμε με τεχνικές αυτό-εξερεύνησης και αλληλο-εξερεύνησης (μεταξύ του ζευγαριού) και καλλιέργειας της ενέργειας με τεχνικές και διαλογισμούς δανεισμένες και από τις δύο παραδόσεις. Θα γιορτάσουμε τις διαφορές μεταξύ της θηλυκής και αρσενικής σεξουαλικής ενέργειας μαθαίνοντας τεχνικές και τελετουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να εξισορροπήσουν τη ροή της ενέργειας τόσο του ζευγαριού όσο και του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Στις αρχαίες Ταοϊστικές και Ταντρικές Σεξουαλικές Πρακτικές το Σώμα είναι Ιερό.

Οι Ταοϊστικές τεχνικές καλλιέργειας της ενέργειας περιλαμβάνουν διάφορες φυσικές και ενεργειακές πρακτικές, οι οποίες εξαγνίζουν, αναζωογονούν και θεραπεύουν τραύματα του παρελθόντος. Οι Ταντρικές πρακτικές και διαλογισμοί τρέφουν και καλλιεργούν τη σχέση με τον εαυτό, τον άλλο και τον κόσμο, σαν το μονοπάτι προς την ολότητα και την ένωση με το θεϊκό.

Σε ένα ασφαλές, γεμάτο αγάπη περιβάλλον, εργαζόμαστε με τις θηλυκές και αρσενικές πολικότητες, με τεχνικές προερχόμενες από πολύτιμες Ταοϊστικές και Ταντρικές παραδόσεις. Εξερευνούμε τεχνικές που πηγάζουν και από τα δύο αυτά μονοπάτια, γειώνοντας ταυτοχρόνως την εμπειρία μας στο φυσικό σώμα καθώς διευρύνουμε το επίπεδο της συνειδητότητάς μας και βιώνουμε την αρμονία και την έκσταση της ένωσης με το Σύμπαν.

Τα Σεμινάρια :

~ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ… ανεξαρτήτως εμπειρίας, είτε είσαι – είτε όχι – άτομο μόνο του, σε ζευγάρι, ομοφυλόφιλο, ετεροφυλόφιλο, νέο ή ηλικιωμένο.

~ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗ… προτείνουμε όμως να τα παρακολουθήσετε όλα για να βιώσετε πλήρως το αποτέλεσμα. Μπορείτε φυσικά να συμμετέχετε σε οποιοδήποτε από αυτά, ακόμη και αν δεν έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα.

~ Θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα, με μετάφραση αν υπάρξει ανάγκη, στον Χοροχώρο, Ναυαρίνου 6, Χολαργός, τηλ. 210 6543435

Απαραίτητη κράτηση θέσης, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τελική ημερομηνία 24/5.

Κρατήσεις όπως και για οποιαδήποτε ερωτήση παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@taoandtantra.com ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 6947 708544.

Η Καλπίτα και ο Ατίτι διδάσκουν μαζί πολλά χρόνια. Σε αυτό το διάστημα έχουν δουλέψει και αναπτύξει τεχνικές διδασκαλίας μαζί που συνεχίζουν να τις βελτιώνουν καθώς εξελίσσονται σαν ζευγάρι και σαν άτομα. Η εμπειρία τους σαν δάσκαλοι αλλά και σαν ζευγάρι στο μονοπάτι της Ιερής Σεξουαλικότητας τους έχει αποδείξει την αξία του να δουλεύουν μαζί σαν μια δυναμική αλλά και ευαίσθητη δύναμη που αλληλοσυμπληρώνονται. Πιστεύουν οτι ένα ασφαλές και ιερό περιβάλλον είναι η βάση για την προσωπική μεταμόρφωση, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι μας πιό πολύ από ποτέ.